خلاصه کتاب نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی

مقدمه کتاب:

مرکز آموزش مشارکتی یکی از پروژه های موسسه پژوهشی کودکان دنیاست. در رویکرد آموزش انسانی نگر این اصل وجود دارد که هیچ کس به تنهایی نمی تواند برای کودکان تصمیم بگیرد بلکه تعامل کودک، خانواده، معلم، برنامه ریزان آموزشی، کارشناسان و جامعه محلی می توانند فرآیند، محتوا و برنامه های آموزشی را تعیین کنند.

آموزش و پرورش مترقی در دنیای امروز به این سو گرایش دارد تا هر جامعه فرهنگی و یا محلی مسئولیت آموزش کودکان خود را به عهده بگیرد. به گونه ای دیگر مردم، خانواده ها و جامعه محلی نسبت به آموزش کودکان خود فعال شوند.

جلب مشارکت مردم و جامعه نسبت به آموزش فرزندان خود موجب پویایی و کاربردی شدن مسیر آموزش می شود.

جامعه آموزشی ما نیاز دارد تا هرچه دقیق تر با اصول، مبانی و روش های مشارکت آشنا شود. نیاز دارد انواع شیوه های مشارکتی را بشناسند و روش های کاربردی آن را درک کنند، به همین دلیل معرفی روایت های مختلف از مشارکت یکی از اهداف مرکز آموزش مشارکتی است.

درباره کتاب :

در این کتاب نویسنده با توجه به تجربه ها و فعالیت های متنوعی که در این حوزه انجام داده اند، دیدگاه خود را نسبت به مشارکت مدون نموده است.

به نظر می رسد که این نوع از مشارکت بیش تر در قالب سازمانی، سازمانی و ساختاری قرار می گیرد. این که چگونه می توان در یک سازمان مشارکت را تمرین و جاری کرد.

در کتاب تلاش شده موضوع مشارکت از منظرهای مختلف دیده شود تا بدون محدود شدن به نگاهی تک بعدی، جوانب مختلف آن دیده شود. مشارکت بیشتر به عنوان یک طیف معرفی شده است. طیفی از رویدادها، لایه ها و ابعاد مشارکت با نگاهی اقتضایی ارائه شده است تا گروه ها و سازمان های مختلف آن چه لازم دارند را به تناسب شرایط خود مورد توجه قرار دهند.

کتاب از چند بخش کلی تشکیل شده است:

  • ارائه تعاریف کلی و رویکردهای مختلف
  • بخش چیستی که به ابعاد مختلف مشارکت اشاره شده
  • بخش چگونگی که راهکارهای عملی برای بهبود مشارکت ارائه شده

лобановский александр женасъемный жесткий диск купить

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *