خلاصه کتاب اسناد مربوط به کودکان

مقدمه کتاب:

سال هاست که در دنیا شاهد گستره، سازمان یافته و متشکل برای بهتر شدن زندگی کودکان هستیم.

گروهی از این سازمان ها بسیار منظم، سیستماتیک و هدفمند کار و فعالیت می کنند. اعلامیه حقوق کودک، پیمان نامه حقوق کودک، استانداردهای بیمارستان های کودک، بیانه دفاع از کودکان کار و…..بخشی از این حرکت جهانی است.

برای همه کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند لازم است که با بخشی از این اسناد آشنا شوند.

موسسه پژوهشی کودکان دنیا از سال ۱۳۷۸ به شیوه های گوناگون کوشیده است که فعالان و کنشگران حوزه کودکان و نوجوانان را با این اسناد بین المللی آشنا کند.

درباره کتاب:

در این کتاب سه نمونه مهم که می تواند به ارتقاء بینش و نگرش ما در کار با کودکان یاری برساند، معرفی شده است.

نمونه اول: پیمان حقوق کودک

این پیمان نامه یکی از زیربنایی ترین اسنادی است که در دهه۹۰ میلادی منتشر و در اختیار جامعه جهانی قرار گرفت. این پیمان نامه در چهار بخش می کوشد که دولت ها و نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی را با حق بقا-حق رشد- حق حمایت و حق مشارکت کودکان آشنا کند.

نمونه دوم: سند نظام نامه اخلاقی شبکه دوستداران کودک

این بیانیه که در ایران و با همکاری انجمن های دوستدار کودک در سراسر کشور تدوین شده است، قدمی برای نزدیک کردن حقوق کودکان به ارزش های جامعه جهانی است و پرداختن به این نکته که توجه به نیازهای کودکان امری فراتر از قانون است.

نمونه سوم: سند بیانیه فرهنگ صلح

این بیانیه که مصوبه اعضای شورای فرهنگ صلح برای کودکان است، مارا موظف و متعهد می کند تا به زیرساخت های یک جامعه صلح آمیز برای کودکان بپردازیم.

هر فرد، گروه یا مرکزی که در ایران برای کودکان کار و فعالیت می کند، لازم است این سندها را مطالعه و از آن ها به عنوان مبانی فکری خود در هر نوع برنامه ریزی و سازمان دهی استفاده کند.

لازم است این کتاب هم توسط مدیران مراکز آموزشی و هم مربیان و معلمان مطالعه گردد و بهتر است در نشست های گروهی و به شیوه جمعی این اسناد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 otz sovetneglenovo ноутбуки

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *